Çevre Politikamız

  • Resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma indirmek sureti ile doğal çevreyi korumaktır.
  • Teknoloji-Ekonomi-Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynaklarının israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasıdır.
  • Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vermektir.