Basınçlı Kaplar

Gaz basıncının düşürülmesi sırasında, gaz genleşmesi sonucu olarak, önemli bir sıcaklık düşüşü gerçekleşmektedir. Bu ani sıcaklık düşüşü, özellikle de yüksek basınç düşüm istasyonlarındaki basınç regülatörlerinde buzlanma ve hatta donmaya neden olabilmektedir.

Doğal gaz basınç düşüm istasyonlarının çalışmalarını hatasız sürdürebilmek için, basınç düşümü sonrasındaki gaz sıcaklığının giriş sıcaklığına getirilmesi ve yoğuşma noktasının üzerinde tutulması gerekmektedir. Gaz sıcaklığının istenen seviyede olabilmesi için ısı eşanjörü kullanılmaktadır.

Isı eşanjörleri, müşterinin talepleri doğrultusunda, istenilen uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanabilmektedir. Standart tasarımlar ASME Code VIII Div. 1 standartları uyarınca yapılmaktadır.

Seperatör filtreler ve multi siklon filtreler doğal gaz veya diğer gazların içerisindeki toz, elyaf, pas vb. katı parçacıkların gazın içerisinden bertaraf edilmesini sağlayan filtrelerdir.

Seçilen filtrenin kartuşuna bağlı olarak ve müşterinin taleplerine uygun olarak, talep edilen ebattaki parçacıklar yine talep edilen oranında bertaraf edilebilmektedir. Bu sayede gazın saflık oranı artmakta ve tüm akıntı yönündeki tesisler ve ekipmanlar (Regülatörler, sayaçlar, vb.) olası bir hasar veya erken aşınmadan korunmuş olmaktadır.

Tüm filtreler müşterinin talepleri doğrultusunda, istenilen uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanabilmektedir. Standart tasarımlar ASME Code VIII Div. 1 standartları uyarınca yapılmaktadır.

Gerçekleştirilmesi esnasında gaz kullanılan teknolojik işlemlerin birçoğunda, kullanılan gazın yüksek derece saflıkta olması gerekmektedir. Birçok durumda, üretim yelpazemiz içerisinde yer alan seperatör filtreler gibi filtrelerin kullanımı yeterli olmaktadır. Eğer kullanılan gaz aynı zamanda katı kontaminantlar ve sıvı parçalar içermekte ise bu durumda seperatör tipteki filtreleme cihazlarının kullanımı mümkün olmamaktadır. Böyle durumlarda, knock out drumların kullanımı ile çift katmanlı gaz temizleme işleminin şu sırayla yapılması gerekmektedir: sıvıların elimine edilmesi ve ardından pas ve katı birikintilerin bertaraf edilmesi. Bu teknoloji vasıtası ile yapılan ayrıştırma filtre içerisine giren gaz akış yönünün değiştirilmesine dayanmaktadır. Böylece daha ağır olan materyallerin dış çeper boyunca dönmesi ya da kabın dışına düşmesi sağlanmaktadır.

Knock out drumlar müşterinin talebine göre, uluslararası standartlara uygun olacak şekilde, dikey ya da yatay şekillerde tasarlanabilmektedir. Standart tasarımlar ASME Code VIII Div. 1 standartları uyarınca yapılmaktadır. Knock out drumların ana bileşenleri mühürlü materyal tiptedir ve heat numaralıdır. Ayrıca, tüm temel materyaller çelik işleri tasdiknamelerine sahiptir.

Bu tipteki filtrelerin verimliliği müşterinin talebine bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak çok yüksek verimlilikte gaz temizliği, seperatör filtreler ve knock out drumların birlikte kullanılmasıyla elde edilmektedir.

Multi siklon filtreler ya da knock out durumlar vasıtası ile suyun gazdan elimine edilmesinden sonra biriken suların filtrelerden tahliye edilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, kondens tankları biriken suyun daha sonra tahliye edilmesi için depolama görevi görmektedir.

RM Gaz Kontrol Sistemleri deneyimli kadrosu ile birçok farklı çeşitte kondens tankları sunmaktadır. Bu korozyon ve pas dirençli tanklar yer üstünde ya da yer altında kullanılabilmektedir.

Çelik yeraltı konteyner sistemleri, gaz ve petrol boru hatlarındaki hat vanaları, pig kovanı sistemleri ve take-off sistemleri için telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması maksadı ile içerisindeki elektronik ekipmanları ve skada sistemlerini dış etkilere karşı barındırmak ve korumak amacıyla kullanılmaktadır.

RM Gaz Kontrol Sistemleri deneyimli kadrosu ile birçok farklı çeşitte çelik yeraltı konteyner sistemleri sunmaktadır. Bu 50 – 60 yıllık korozyon ve pas dirençli konteynerler yer altına gömülü şekilde kullanılmaktadır. Müşteri gereksinimlerine uygun olarak, sistem içerisinde yürüteç ve montajlama platformları, kablo tepsileri, aydınlatma ve yedek parça montajlama spotları, su drenaj sistemi, çalışma masası, iniş ve çıkış merdivenleri, batarya yeri ve diğer yedek aksesuarları bulundurulabilmektedir.

Kaynak;