Ekipmanlar

Gaz ile çalışan ekipmanların sorunsuz beslenmesi için, gaz basıncını gaz basınç regülatörleri ve emniyet ekipmanları aracılığıyla istenilen düzeye düşürmek en güvenli yöntemdir. PN1-PN250 basınç aralıkları ve uygulamalar için HONEYWELL tarafından özel olarak tasarlanmış gaz basınç regülatörleri ve emniyet ekipmanlarını sizlere sunuyoruz.

Gazı kontrol ederken gazın debi ve evsafından emin olmak kritik önem taşımaktadır. Ölçülen basınç, sıcaklık ve yoğunluk gibi değerler ile gazın miktarının ve özelliklerinin tespit edilmesi ve hesaplanması amacıyla sizlere çeşitli tiplerde sayaçlar ve elektronik ekipmanları sunuyoruz.

Patlamaları önlemek için borulardan ve ekipmandan sızan gazın acil olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Doğal gaz kokusuz özellikte bir gaz olduğundan, patlama limitine gelinmeden önce sızan gazın farkına varılmasını sağlamak amacıyla gaza kokulandırma işlemi yapılmalıdır.

Kokulandırma işlemi, doğal gaza keskin bir koku katarak kazandırılmaktadır. Bu işlemde genellikle koku olarak tetrahidrotiyofen (THT) kullanılmakla birlikte bazı durumlarda merkaptanlar da kullanılmaktadır.

Ekipman kaynaklı (regülatör,kontrol vanası,orifis plakası vb.), tüm basınç sınıflarında, boru hattında veya tahliye bacası ucunda oluşan sesin bertarafı ve çevreye, kullanıcılara zarar vermemesi için uluslararası standartlara uygun hat üzeri veya hat sonu susturucu imalatı yapılmaktadır.